Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. Ερέτριας στις 28/08

dimoseretrias

Νέα συνεδρίαση για το δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 28/08. Δείτε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείσθε να προσέλθετε στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2013 ,του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας ,που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Αμάρυνθο την 28 η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Δ Άνω Βάθειας». Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
2. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Αναβάθμιση – Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δ. Ερέτριας με την προμήθεια και την τοποθέτηση παιχνιδιών , δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 184.190,00 ευρώ. Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
3. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ. Ερέτριας». Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου Αμμουδιώτισσα – Ξηροβούνι». Εισηγήτρια : Ζωή Λεμπέση
5. Έγκριση της υπ αρ. 25/2013 μελέτης ΤΥΔΕ περί τροποποίησης της υπ αρ. 1/2012 μελέτης με τίτλο: Ασφαλτοστρώσεις έμπροσθεν Πλατείας Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε Ερέτριας προϋπολογισμού 61.255,00 (με Φ.Π.Α 23%), και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (πρόχειρος διαγωνισμός). Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
6. Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης. Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
7. Αποδοχή της υπ ‘ αρ. 26/2013 μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην ΔΕ Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € . Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
8. Υποβολή Πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην ΔΕ Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτρια» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες. Εισηγήτρια: Ζωή Λεμπέση
9. Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10. Εισηγητής: Σκαρλάς Δημήτριος
10. Αποδοχή κατανομής χρηματικού ποσού 12.450,00 € από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Εισηγήτρια: Παπαγγελή Μαρία
11. Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.200,00 € μισθώματος έτους 2013 του Ιδρύματος «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑΡΑ» Εισηγήτρια: Βασιλεία Οικονόμου.
12. Έγκριση δημιουργίας υδατοδρομίου στον Δήμο Ερέτριας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. Εισηγητής: Χρήστος Ραγιάς
13. Απόφαση για την μείωση μισθώματος κατόπιν αιτήσεως του Δεληγιάννη Αντωνίου. Εισηγήτρια: Βασιλεία Οικονόμου.
14. Ενίσχυση προϋπολογισμού ως προς τον Κ.Α 206641.001 (προμήθεια καυσίμων & λιπαν/κων απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων καθαριότητας) κατ’ άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1/2013 Διακήρυξης. Εισηγήτρια: Παπαγγελή Μαρία
15. Τροποποίηση προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Παπαγγελή Μαρία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Βασιλεία Οικονόμου

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *